Ang trade­off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay samantalang ang opportunity cost ay ang halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawang desisyon (Case, Fair, and Oster, 2012). Ano ang dahilan kung bakit may trade­off at opportunity cost?
a. dahil walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao
b. dahilan sa kawalan o limitado ang kaalaman sa pagpili at pagdedesisyon
c. dahil may umiiral na kakapusan at kakulangan sa mga produkto at serbisyo
d. upang makalikha ng mga produktong kailangan sa palengke

1

Answers

2015-07-21T19:17:24+08:00
May trade off at opportunity cost dahil may umiiral na kakapusan sa produkto at serbisyo.
0