Papaano mo gagampanan ang iyong tungkulin bilang kasapi ng pangkat kung ikaw ay kabilang sa sistemang tradisyonal na ekonomiya,?
a. Wala sapagkat iyong katungkulan sa ekonomiya ay nagmumula sa utos ng pamahalaan batay sa plano.
b. Malaya kang makakikilos ayon sa sariling kagustuhan o interes nang hindi pinapakialaman ng pamahalaan.
c. Tulong tulong sa pagsasagawa ang mga gawain at sa pakikinabang sa mga pinagkukunang­yaman.
d. Malaya ang mamamayan subalit ang pamahalaan ay may kontrol pa rin sa ilang mga gawain.

1

Answers

2015-07-21T21:00:15+08:00
D.) malaya ang mamamayan subalit ang pamahalaan ay may kontrol pa rin sa iilang mga gawain....sapagkat para sa akin, kailangan pa ring sumunod ng tao sa mga batas na ipinatutupad ng pamahalaan kapalit ng pagiging malaya 
0