Sa bawat pagpapasya ay kalimitang may trade­off at opportunity cost. Ang trade­off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay at ang opportunity cost ay ang halaga ng bagay o best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Bakit may nagaganap na trade­off at opportunity cost?
a. dahil walang katapusan ang kagustuhan ng tao
b. dahil sa limitado ang kaalaman ng mga konsyumer
c. dahil may umiiral na kakapusan sa mga produkto at serbisyo
d. upang makagawa ng produktong kailangan ng pamilihan

1

Answers

2015-07-29T18:01:29+08:00