.Si Abraham Maslow ay kilala sa modelo ng herarkiya ng pangangailangan. Batay rito, isaayos ang sumusunod mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas ayon sa antas nito. 1. responsibilidad sa lipunan
2. pangangailangan sa seguridad 3. pisyolohikal at biyolohikal 4. pangangailangan sa sariling kaganapan 5. pangangailangan sa karangalan
a. 2, 3, 4, 5, 1
b. 1, 2, 3, 4, 5
c. 3, 2, 1, 5, 4
d. 4, 5, 1, 2, 3 "

1

Answers

2015-07-29T17:59:24+08:00
C.
Kung i-drawing mo gamit ang pyramid , ang nasa baba ang pisyolohikal at ang nasa taas ang kaganapang pagkatao.
0