Kung uunahin ang pangangailangan kaysa kagustuhan, ang sumusunod ay maaaring maganap maliban sa _______.
a. hindi maisasakatuparan ang lahat ng layunin
b. magiging pantay ang distribusyon ng mga pinagkukunang­yaman
c. maaaring malutas o mabawasan ang suliranin sa kakapusan
d. magiging maayos ang pagbabadyet

2

Answers

2015-07-21T20:53:09+08:00
Para sa akin letter A. po ang sagot
1 5 1
2015-07-21T20:53:09+08:00
Para sa akin letter A. po ang sagot
0