Answers

2015-07-22T22:27:37+08:00
Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mga pulitiko at mamamayan ng Ontario ay tinanong para sa batas upang protektahan ang karapatang pantao, at ito ang isa sa unang mga probinsya na nagpakilala ng:Ang Batas Ukol sa Diskriminasyon sa Lahi (1944)Ang Batas ng Makatarungang mga Praktis sa Trabaho (1951)Ang Batas ng Makatarungang Praktis ng Pagpapatuloy (1954)Noong 1962, ang mga batas na ito ay pinagsama sa ilalim ng mga Alituntunin ng Karapatang Pantao ng Ontario.
0
Oo
you're pretty sure?
:)
ok, thankyou :)
ahm? can i ask another question to you?