Answers

2015-07-23T19:09:34+08:00
Isang maliit na bansa ang Israel na ang kalakihang bahagi ay disyerto. Sa tulong ng irigasyon, nabago ng mga Israelite ang disyerto at nagging mga lupang sakahan ito. Inaani ng Israel ang ikatlo hanggang ika-apat na bahagi ng pagkain nito at nagluluwas ng mga prutas tulad ng kahel. Walang anumang malaking depositong mineral ang Israel ngunit napagyaman nito ang anumangmayroon sa lupa. Nagtataglay ang Dead Sea ng maraming mineral.
0