Answers

2015-07-25T22:27:45+08:00
Ampay-bakit
ano nagan mo- ano ang pangalan mo
ano nagan ti inang mo- ano ang pangalan ng nanay mo
ano nagan ti tatang mo - ano ang pangalan ng tatay mo
mano nga taon kan- ilang taon ka na 
ampay siak nay-bakit ako
agawid kan-uuwi kana 
adayo-malayo
magmagna ka -maglalakad ka
sika-ikaw
siak-ako
isupay-ou nga
0
2015-07-25T22:32:52+08:00
Tagalog-ilokano
1.ikaw- sika
2.sila - isuda
3.bakit- apay
4.magandang umaga-naimbag nga aldaw
5.san ka pupunta? -papanam?
6.asan ka na? - ayan mon?
7.sandali - aguray
8.ang init- nag pudot
9.tanghali na - aldawen
10. gabi na - rabien
11.san ka matutulog? - pagturugam?
12.aalis na ko- mapanakun
13.tara na- intayon
14.sandali lang - aguray
15.magandang umaga- naimbag nga aldaw
16.maganda-napintas
17.ano pa? - inya pay?
18. madamot- naimot
19.hindi pa-madi pay
20.marami - nagadu

0