Answers

2014-06-21T20:31:42+08:00
= Kung dalawang mga halaga ay pantay-pantay, ginagamit namin ang "ay katumbas ng" pag-sign 
Halimbawa: 2 +2 = 4 
<Ngunit kung ang isang halaga ay mas maliit kaysa sa isa pa, maaari naming gamitin ang isang "mas mababa sa" sign. 
Halimbawa: 3 <5 > 
At kung ang isa halaga ay mas malaki kaysa sa isa pa, maaari naming gamitin ang isang "mas mataas sa" pag-sign 
Halimbawa: 9> 6 Mas Hihigit at Greater Nang Ang "Mas mababa sa" pag-sign at ang "mas mataas sa" pag-sign hitsura ng isang "V" sa gilid nito, hindi sila? 
Upang matandaan kung aling paraan sa paligid ng "<" at ">" palatandaan pumunta, tandaan lamang: 
BIG> maliit maliit= If two values are equal, we use the "equals" sign
example: 2+2 = 4< But if one value is smaller than another, we can use a "less than" sign.
example: 3 < 5> And if one value is bigger than another, we can use a "greater than" sign
example: 9 > 6Less Than and Greater ThanThe "less than" sign and the "greater than" sign look like a "V" on its side, don't they?
To remember which way around the "<" and ">" signs go, just remember:
BIG > smallsmall 

0
no offence english pls.
ok...
ty
welcome...