Answers

2015-07-28T09:05:53+08:00
LCM=x-2
x-2(x+8/x-2)=(1+4x/x-2)x-2
x(x-2)+1(8)=1(x-2)+1(4)
x²-2x+8=x-2+4
x²-2x-4x-x+2+8=0
x²-7x+10=0 >>> ito ang quadratic eq.

finding the roots gagamit tayo ng factoring
P.S. pwedeng gamitin ang iba pa.

x²-7x+10=0
(x-5) (x-2)=0
x-5=0 x-2=0
x=5 x=2 >>> ito ang dalawang roots

checking:
"x=5"
x+8/x-2=1+4x/x-2
5+8/5-2=1+4(5)/5-2
5+8/3=1+20/3
15+8/3=3+20/3
23/3=23/3 >>> ✔ check✔
0