Answers

2015-07-28T21:20:55+08:00
Buffalo buffaloes 
domino dominoes 
echo - echoes 
embargo - embargoes 
hero - heroes 
mosquito - mosquitoes 
potato - potatoes 
tomato - tomatoes 
torpedo - torpedoes 
veto - vetoes 

 
0
2015-07-28T21:31:59+08:00
Piano-Pianos
Mosquito-Mosquitoes
Potato-Potatoes
Mango-Magoes
Hero-Heroes
Zero-Zeros

0