Answers

2015-07-29T17:34:55+08:00
Ayuh meaning life
Veda means knowledge
Ayuhveda means science of life or wisdom of life

hope u like
1 2 1
here are some answers
ang ayuverda o agham ng buhay ay isang mahalagang kaisipang pangmedisina ng sinaung india. tinawag itong agham ng buhay sapagkat binigyang tuon nito ang pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan mula samga karamdaman.