Answers

2015-07-30T18:54:50+08:00
Para sa akin, ang kalusugan ay ang resistensya ng ating pangangatawan at pag-iisip. Hindi man natin maiiwasang magkasakit minsan, mabilis naman tayong gumaling sapagkat malakas ang ating immune system. Maraming klase ng kalusugan, ito ang ating kalusugang pisikal, mental, emosyonal, pinansyal, espiritwal, sosyal, at intelektwal. Kung nais nating maging malusog, kelangan nating balansehin ang ating "lifestyle"na tinatawag. Ito ay ang tama nating pagkain, pag-eehersisyo, pag-iisip, pagtulog, pagtatrabaho, pakikisalamuha sa ibang tao at pagkilala na mayroon tayong Diyos. Sa madaling salita, tayo mismo ang pumipili sa antas ng kalusugan na gusto nating makamit. Kung kaya't magkaroon sana tayo ng disiplina sa sarili, hindi lang sa salita at pag-iisip, kundi lalong-lalo na sa paggawa.
0
2015-07-30T20:14:52+08:00
Ano? PAra sakin ang kalusuan ay dapat alagaan dail ang ating buhay ay hiram lamng atin sa ating panginoon in short Ang kaluugan ay kayamanan ara sa akin.
0