Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim. - Life is like a wheel, sometimes your up sometimes your down.
Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. - A person who does not remember where he came from will never reach his destination.
Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay. - Poverty is not a hindrance to success.

Answers

2014-06-22T16:13:01+08:00
"walang gawaing mahirap sa taong matiyaga"
"taong nanunuyo,dala-dala'y bukayo"
"nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa"
"ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan"
"walang tiyaga, walang nilaga"
0
2014-06-22T16:13:34+08:00

1)Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatungaga. 
2)Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. 
3)Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy. 
4)Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim. 
5)Ang hindi napagod mag ipon, walang hinayang magtapon. 

0