Answers

2015-08-01T11:28:03+08:00
  Pang-angkop – ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa  at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganap lamang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop.
a.       Ang pang-angkop na – na ay ginagamit kapag a ng unang salita ay natatapos s katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat ng nakadkit sa unang salita. Inihihwalay ito. Nagigitnaan ito ng salita ng panuring. b.      Ang pang-angkop ng –ng ay ginagamit kung ang unang salita at nagtatapos sa mga patinig. Ikinakabit halimbawa. Mataas na kahoy ang kanyang inakyat. Pang-ukol – ito ay isang uri ng pang-ugnay na nagsasaad ng kuagnayan ng pangngalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap. Halimbawa: Para sa, ukol sa, laban sa, alinsunod sa, labag sa, ayon sa, para kay/kina, ukol kay/ kinaat ikinakabit ang –ng

hindi ako siguro na yan tamang sagoy      thanksssssssssss???????????????????

0