Mga dahilan ng unti unting pagkaubos ng mga sinaunang hayop at pagkawala ng mga pamana o mga ambag na nakuha natin sa mga ninuno. Paano ko ibabatid sa aking kapwa kabataan na mayroon kong magagawa sa kabila ng pagkaubos nito at kaya kong pahalagahan dahil ito ay bahagi ng ating kasaysayan

1

Answers

2015-08-04T21:03:37+08:00
Isinasawalang bahala lamang ang mga ito, hindi binibigyan ng importansya, sinisira o inuubos para sa pansariling pangangailangan. Kailangang pangalagaan ang mga ito para mapagyaman pa natin ito hanggang sa maipagmamalaki ito ng mga susunod pang henerasyon.
0
Salamat! U saved my grades ahha. ☺️✌️
hahaha :D Welcome :)