Answers

2014-06-23T19:30:13+08:00
Ang mga pangatnig at transitional devices ay ginagamit sa pag-uugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay. Sa pamamagitan nito, napagsusunod natin nang tama ang mga pangyayari sa isang kuwento ayon sa tamang gamit nito. Pangatnig ang tawag sa mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay, at transitional devices naman ang tawag sa mga kataga na nag-uugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari (naratibo) at paglilista ng mga ideya, pangyayari at iba pa sa paglalahad. 

Kasunod ang ilang halimbawa ng pangatnig at transitional devices na karaniwang ginagamit sa Filipino:  
Mga Pangatnig: 
1. subalit - ginagamit lamang kung ang datapwat at ngunit ay ginamit na sa unahan ng pangungusap. 
Mga Halimbawa: a. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan.
 b. Mahal ka niya, subalit hindi niya gaanong naipapakita ito.
 c. Marami na akong natutuhan, ngunit tila kulang pa ito. 
2. samantala, saka – ginagamit na pantuwang 
Mga Halimbawa: a. Siya ay matalino saka mapagbigay pa.
 b. Abala ang lahat, samantalang ikaw ay walang ginagawa. 
3. kaya, dahil sa – ginagamit na pananhi 
Mga Halimbawa: a. Kaya hindi natututo ang tao dulot ng kaniyang kapalaluan. 
b. Siya’y nagtagumpay dahil sa kaniyang pagsisikap. 
1 3 1