Answers

2015-08-10T18:33:50+08:00
Kabatan o kabataan??

kung kabataan...

Ang kabataan, na tinatawag ding tinedyertin-edyeradolesente, o lalabintaunin ay ang panahon, edad, o gulang na nasa pagitan ng pagiging isang bata o kilaw at hustong adulto, o kaya ang yugto ng panahon kung kailan ang isang tao ay biyolohiyal o pisikal na adulto subalit emosyonal o makapandamdaming hindi pa husto ang maturidad.

0