Answers

2016-03-02T14:19:44+08:00
“Tuwaang” -  Epiko ng mga Bagobo
Nakatanggap ng mensahe na kailangan dumalo ni Tuwaang sa kasal ng Dalaga ng  Monawon ngunit binalaan siya ng kanyang tiyahin na huwag ng pumunta dahil mayroong masamang mangyayari. Ngunit determinado at hindi nagpapigil si Tuwaang.  

Isinuot niya ang damit na ginawa ng mga diyos para sa kanya at dinala niya ang kanyang espada at panangga at isang mahabang kutsilyo habang nakasakay sa kidlat papuntang Monawon. Sinama niya rin ang Gungutan, nakakapagsalitang ibon, na natagpuan niya sa kapatagan ng Kawkawangan. 

At ng makarating na siya ay nagsidatingan na rin ang mga bisita. At pagdating ng alaking ikakasal, ang Binata ng Sakadna na kasama ang isang daang lalaki, ay pinaalis niya ang mga hindi nararapat na bisita. 

Nagsimula ang seremonya sa pag-aalay ng mga bisita ng mga mamahaling regalo 
ngunit nagparinig at sinabi ng Binata ng Sikadna na wala pa silang gintong plauta at gintong gitara kaya sa isang misteryosong hininga ni Tuwaang ay nagkaroon sila gintong plauta, gitara at gong. At ng lumabas na ang babaeng ikakasal ay napanganga ang mga bisita dahil sa kagandahan niya. 

Nainsulto at napahiya ang Binata ng Sakadna ng tumabi ang ikakasal na babae kay Tuwaang sa halip na sa kanya kaya hinamon niya ito sa isang laban. At upang lalong galitin pa ang Binata ng Sakadna, sinuklayan ng babaeng ikakasal ang buhok ni Tuwaang at naghalikan ang mga ito. Lumaban ng buong makakaya si Tuwaang at ang Gungutan sa Binata ng Sakadna at sa isang daang lalaki. Matapos matalo nila ang isang daang mga kalalakihan ay nagharapan na sina Tuwaang at Binata ng Sikadna.  

At dahil sa matinding labanan ay lumindol ang lupa kaya binuhat ng Binata ng Sakadna si Tuwaang at ibinato ng malakas sa lupa. Lumubog at nakarating si Tuwaang sa Hades at nakita niya si Tuhawa, ang diyos ng Hades.  Sinabi ni Tuhawa na ang buhay ng lalaking ikakasal ay nasa gintong plauta. 

Pinatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng pagbili sa gintong plauta. Pagkabalik niya ay nagyakapan at naghalikan sina Tuwaang at ang babae. Sumama ang babae kay Tuwaang sa Kuaman at sila’y nagsama ng maligaya.
9 4 9