Answers

2015-08-13T11:16:26+08:00
1) Hindi siya nag-aral kaya mababa ang resulta ng kanyang pagsusulit.
2) Umulan ng malakas dahil may bagyo. 
3) Ang mga puno sa kagubatan ay nauubos kaya madaling bumaha tuwing umuulan.
4) Nagalit ang kanyang nanay dahil umalis siya ng walang paalam.
5) Dahil sa kahirapan marami sa ating mga kababayan ang nangingibang-bansa.
6) Nagsumikap siya sa pagtatrabaho kaya guminhawa ang kanyang buhay.
7) Basang-basa siya ng ulan ng siya'y umuwi sapagkat nakalimutan niyang magdala ng payong.
8) Nasa ospital ang kanyang kapatid dahil sa mataas nitong lagnat.
9) Dahil sa labis na paninigarilyo, nagkaroon siya ng kanser sa baga.
10) Hindi siya gumawa ng takdang-aralin kaya pinagalitan siya ng kanyang guro.
1 1 1