Answers

  • Giz
  • Ambitious
2015-08-13T20:05:29+08:00
When the first term and last term are squared
and the middle term is the product of the first and last term and 2
0
2015-08-13T20:08:39+08:00
Tatagalog po ako ha. makukuha ang perfect square trinomial kapag ang isang whole no. ay pwedeng makakuha ng tatlong parehong numero kagaya ng 8 ang perfect square trinomial nyan ay 2 dahil 2•2•2= 8.
0