Answers

2015-08-14T07:54:21+08:00
1 huwag magkaroon ng ibang Diyos maliban sa ako/ thou shalt not have any other gods before me
2 Huwag gumawa ng mga rebulto (at huwag rin itong simbahin) /thou shalt not make any graven image
3 humag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan/ thou shalt not say God's name in vain
4 Alalahanin ang sabathday o araw ng pagsimba para ito ay banal/remember the sabath day to keep it holy
5parangalan ang nanay at tatay/ honor your mother and father
6 huwag pumatay/thou shalt not kill
7huwag mangngaliwa/thou shalt not commit adultery
8huwag magnakaw/ thou shalt not steal
9huwag magsinuwaling/ thou shalt not bear false witnesses
10huwag gustohin kong ano ang merin sa iba o jealousy/ though shalt not covet
0