Answers

2014-06-24T20:02:07+08:00
Ang ibig sabihin nto ay 
ang talino ay hindi iisang bagay lamang kundi sa 7 aabilidad

Linguistic
logical
spatial
musical
interpersonal
intrapersonal
bodily kinesthetic
5 4 5