Answers

  • cey
  • Ambitious
2014-06-29T15:15:14+08:00
MArami ang PApel ng babae at lalaki sa lipuna tulad na lamang ng pagpaparami ng populasyon para sa epektibong ekonomiya, pag-papaaral sa mga anak, pagpapaunlad sa ekonomiya, paglahok sa mga programang makabubuti para sa lipunan, pagsisimba upang mapalawak ang relasyon sa diyos.
20 4 20