Answers

2015-08-19T20:55:48+08:00
5^2+[(2+1)-3]
GEMDAS pemdas;

First, unahin mong isolve yung nasa pinaka-loob talaga ng Paranthesis.
Second, yung Exponent naman ang i-solve niyo.
Third, Multiplication naman
4th, Division
5th, Addition
and last, i-solve niyo yung Subtraction dun sa equation....
.
.
P-aranthesis
E-xponent
M-ultiplication
D-ivision
A-ddition
S-ubtraction
0