Answers

2015-08-19T20:36:41+08:00
So Allah AY ang Diyos ng Muslim habang ang Diyos ng Kristyano ay ang "Holy Trinity", And Ama, And Diyos (Ang anak na si Hesus) and and Espiritu
0
2015-08-19T20:52:21+08:00
Sila ay nagdadarasal sa panginoon na tinatawag na "Diyos". Sila rin ay gumagawa rin yung "tanda ng krus" o sa engles "sign of the cross".Kabilang dito ang mga salitang "DIYOS AMA" at "DIYOS ANAK" at "DIYOS ESPIRUTU" at "SANTO".

Ang mga muslim naman ay nagsa-samba sa halip ng pagda-darasal kay "Allah" sa halip ng "Diyos". Sa pagsa-samba, ay nagpu-pumailalim at pagakatapos ay tumatayo. Hindi sila gumagawa sa ang "tanda ng krus"


1 5 1
! ! ! !
Hahah it's alright you'll get used to the keyboard.... Actually I have NEVER heard about the Muslims worshipping the Devil and that's the first time I heard it... 0.o
You'll never know but she said when she go in the temple. She asked me from school actually after, going to mosque. "Do you see a statue of a horned person?". I said "no, why?". "Because that is where the devil statue the muslims are praying to." That is what she answered.
so im so scared
of being a muslim