Answers

The Brainliest Answer!
2015-08-21T10:42:15+08:00
Pamahalaan :
*monarkiya ang uri ng pamahalaan
*may impluwensya sa kapangyarihan ang mga pinuno ng relihiyon
lipunan :
*naniniwala sa ibat ibang diyos
*ang interes nila sa astrolohiya, pagtatala ng ibang anyo ng buwan ay nakatulong ng malaki sa pundasyon ng mga astrologer at magsasaka sa susunod na henerasyon
*ziggurat ang tawag sa templo na sinasamabahan
*may maayos na sistemang pagtatala ng kasaysayan at obserbasyon sa atronomiya
3 5 3