hmmmm pls
hooo
Wait lang..
ang kabihasnan isang masulong na yugto ng kaunlaran ng isang lipunan.Nagmula ang salitangsibilisasyon sa LATIN na civis na may ibig sabihing isang taong naninirahan sa isang BAYAN . Naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila ang kanilang mga sarili upang maging isang matatag at mabisang pangkat, sa halip na gumagalaw ng magkakahiwalay o bahagi lamang ng isang TRIBO.
thanks

Answers

2015-08-23T19:35:45+08:00
Ano po yan?....

,,yung ibig sa bihin nga kabihasnan ? or mga halimbawa ng kabihasnan?

ang kabihasnan isang masulong na yugto ng kaunlaran ng isang lipunan.Nagmula ang salitangsibilisasyon sa LATIN na civis na may ibig sabihing isang taong naninirahan sa isang BAYAN . Naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila ang kanilang mga sarili upang maging isang matatag at mabisang pangkat, sa halip na gumagalaw ng magkakahiwalay o bahagi lamang ng isang TRIBO.

MGA KABIHASNAN
1.KABIHASNANG INDUS
2.KABIHASNANG SHANG
3.KABIHASNANG SUMMERIAN


0
2015-08-23T19:40:26+08:00
Ang kabihasnan ay tumutukoy sa isang pamayanan o paraan ng pamumuhay ng tao na kaka-kitaan ng ng mataas na antas ng kutura,at maunlad na lipunan na may organisadong pamahalaan,ekonomiya,sining,at sistema ng pagsulat.
0