Answers

2014-06-25T19:01:14+08:00
Ang pangatnig na panlinaw ay mga salitang nagsasaad  ng panlilinaw sa mga pagpapaliwanag proprosisyon at  argumentasyon 

mga halimbawa ng pangatnig na panlinaw
sa madaling sabi
sa katagang sabi
alalaong baga
anupa't 
sa biglang sabi 

74 4 74