Ang parirala ay isang lipon ng mga salita na sa ganang sarili ay magagamit na isang bahagi ng pananalita. Ang mga pariralang pang-ukol ay pinangungunahan ng mga pang-ukol na sa, ng, para sa, para kay, at para kina. Ang pariralang pawatas ay binubuo ng pawatas na pandiwa at ng layon o panuring nito. Maaari ring magkaroon ng parirala sa pangngalang-diwa at parirala sa iba’t ibang anyo ng pandiwa.

1

Answers

2015-08-25T16:24:57+08:00
Oh ithink that i found my self a big eater

0