Answers

2015-08-26T16:47:55+08:00
Maipapakita ko ang paggalang sa aking mga magulang sa pamamagitan sa paggamit ng po at opo sa tuwing makikipag-usap sa kanila, hindi rin ako magdadabog o gagawa ng aksyon di-kanais nais at hindi ko sila sasagutin ng pabalang.
3 1 3
2015-08-26T17:44:07+08:00
Maiipakita ang pag-galang sa magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa ma utos,pag gamit ng po at opo at ang pagkakaroon ng respeto sa kanila.
2 1 2