Answers

2015-08-31T16:19:17+08:00


Hlimbawa ng tama at mabuti ay ang pagsuno sa utos ng Diyos. Ang pagrespto sa nakattanda't kapwa, pagrespeto/ paggalang sa bawat relihiyon.

 Halimbawa, ikaw y isang katoliko at ng kaibigan mo'y mslim, mas mabuting hindi kayo mag usap tungkol sa relihyon kung pareho niyong hindi gusto ang bawat relihiyon. O maaari rinhindi ka na langmagsalita a banggitin tungkol sar elihiyon

0