Answers

2015-08-31T11:14:28+08:00
MGA SALIK NG PRODUKSYON

1. LUPA BILANG SALIK NG PRODUKSIYON - sa ekonomiks , ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa mga tinataniman ng mga magsasaka o pinag tatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang tubig , yamang mineral at yamang gubat. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Samakatwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit.

2. PAGGAWA BILANG SALIK NG PRODUKSIYON - Ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap ay hindi magiging kapakipakinabang kung hindi gagamitin at gagawing produkto . Nangangahulugan ito na kailangan ang mga manggagawa sa transpormasyon ng mga hilaw na materyales sa pagbuo ng tapos na produkto o serbisyo. Ang  lakas-paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. May dalawang uri ng lakas-paggawa: ang mga manggagawang may kakayahang mental o silang mga tinatawag na may white-collar job. Mas ginagamit ng manggagawang may kakayahang mental ang kanilang isip kaysa sa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa ng mga ito ay ang mga doktor, abogado, inhenyero at iba pa. Ang katawagang white-collar job ay unang ipinakilala ni Upton Sinclair, isang Amerikanong manunulat noong 1919.

Ang isa pang uri ng lakas-paggawa ay ang mga may kakayahang pisikal o silang mga tinaguriang may blue collar job.Mas ginagamit naman nila ang kanilang lakas sa paggawa kaysa sa isip sa paggawa. halimbawa nito ay ang mga karpintero, drayber, magsasaka, at iba pa. Sahod o suweldo ang tawag sa pakinabang ng manggagawa sa pinagkaloob na paglilingkod. Ang manggagawa ay may malaking ginagampanan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ang kanilang paggawa ng produkto at serbisyo ang tumutustos sa ating pangangailangan.

^^
0