Answers

2015-09-05T19:23:26+08:00
Ang mga konkretong salita ay ang mga salita na nahahawakan, at nakikita (ng aktwal)

Halimbawa: (Salita)

Lapis
Papel
Lamesa
Upuan

Halimbawa: (Sa pangungusap)

Ang lapis ay aking Ipinangsulat.
Ang papel ay aking sinulatan.
Ang lamesa ay ang pinakapaborito kong kainan.
Ako'y hinding-hindi uupo sa upuan na iyan

Ang di konkretong salita, kabaligtaran ng mga konkretong salita, ay mga salita na hindi natin makikita o mahahawakan.

Halimbawa: (Salita)

Kapayapaan
Kabutihan
Kasamaan
Kasiraan
Kamangmangan 
Katalinuhan

Halimbawa: (Sa Pangungusap)

Ang kapayapaan ay mahalaga.
Napakalaking bagay ng kabutihan.
Ang kasamaan ay taliwas sa kabutihan.
Ang bagyo ay nagdulot ng kasiraan sa mga pananim ng mga magsasaka.
Mayroon siyang taglay na katalinuhan ngunit hindi niya ito ipanapakita, ngunit sa kabila ng katalinuhan ay mayroon din siyang tinataglay na kamangmangan.

"Learning is Hard Only For Those Who Do Not Want To Learn" ~Me
0