Answers

2015-09-06T11:29:33+08:00
Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari.Matamang nakinig ang kuneho.Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kunrho."Nqiintindihan ko ang inyong isinalaysay.Subalit kyng ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol dapat tayong magtungo sa hukay.Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang faan patungo roon," wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at lalaki ang hukay sa kuneho."Tignan natin, sabi mo nahulig ka sa hukay at ijaw naman ay nakatayo rito sa taas", wika ng kuneho sa tigre at lalak," pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon, upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol." Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip.Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon maaari na akong magbigay ng aking hatol. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniean ang tigre sa hukay, wala naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kaniyang pag-lalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay.Magandang umaga sa inyo dalawa!!" wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kaniyang paglukso.

sana pi makatulong yan =)
5 4 5