Answers

2014-06-27T19:29:44+08:00
Ludwig W. Adamec
Khan Roshan Khan
Robert D. McChesney
Shirin Akiner
Kimal Akishev
Abu al-Ghazi Bahadur
Mirza Muhammad Haidar Dughlat
Narshakhi 
John Joseph Saunders
Zeki Velidi Togan

1 5 1
2014-06-27T19:35:17+08:00
Zeki Veliidi Togan
Narshakhi
Kimal Akishev
Abu al-Ghazi Bahadur.
0