Answers

2014-06-28T11:34:57+08:00
Dahil ang ekonomiks ay tumatalakay sa kilos at pagsisikap ng tao at sa paraan ng paggamit ng pinagkuhanang yaman upang matugunan ang walang hanggang pangagailangan ng tao.


0