Answers

2015-09-14T09:40:35+08:00
Ang pamahalaang unitaryo ay may malawak na kapangyarihan sa mga pamahalaang lokal,halimbawa na dito ang pilipinas.
Ang paderal ay pamahalaan ng mga pinuno ng pamahalaang lokal na nagtatamasa ng kakayahan na magpasiya sa kanilang lugar.
Ang pamahalaang parlamentaryo ay kilala rin bilang parlamentarismo, ay makikilala sa pamamagitan ng  ehekutibong sangay ng pamahalaan nakadepende sa tuwiran o hindi tuwirang suporta ng parlamento, na karaniwang ipinararating sa pamamagitan ng boto ng tiwala.ang pangulo ang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. Tinutulungan siya ng pangalawang pangulo at mga kagawad ng gabinete. Pinili ng mga tao ang pangulo at pangalawang pangulo sa pamamagitan ng halalan. Ang pangulo ay malayang pumili ng mga kasapi ng gabinete at mga hukom ng Korte Suprema.

1 1 1