Answers

2014-06-29T12:44:03+08:00
Nalilito ka ba sa yugtong ito ng iyong pag-unlad? Minsan tinatawag kang bata, minsan naman ay sinasabing dalaga o binata ka na. Nakalilito talaga. Ikaw ay nasa yugto ng buhay mo na tinatawag na panahon ng unti-unting pagbabago (transition period) o paglipat mula sa isang yugto ng buhay patungo sa susunod. Ikaw ngayon ay tumatahak sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata (adolescence). Upang lubos mong makilala ang iyong sarili, napakarami mong kailangang maunawan tungkol sa yugtong ito. Inihanda ang mga modyul na ito upang maunawaan mo ang mga mahalagang konsepto na gagabay sa iyo upang piliing kumilos nang mabuti at gumawa ng mga pasiyang patungo sa kabutihan lamang. Inihanda rin ang mga modyul na ito upang pag-aralan mo ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapahalaga I kahit hindi ka makapasok sa paaralan araw-araw. Inaasahang seryoso ka sa pag-aaral at tapat sa iyong sarili sa paggawa ng mga gawain at pagsagot sa mga tanong. Gabay mo sa lahat ng mga gawain ang layuning matuto at mapaunlad ang sariling pagkatao tungo sa pagkamit ng iyong mga tunguhin.

46 4 46