Answers

2015-09-20T12:18:20+08:00
Ang Digmaang Peloponnesian (Ilang Kaganapan)
1. Ang mga mamamayang hindi sumang-ayon sa pagkontrol sa Delian League ng Athens ay umalis sa alyansa.
2. Noong 431 BCE, nilusob ng Sparta ang karatig pook ng Athens na siyang nagsimula ng digmaang Peloponnesian.
3. Noong 429 BCE, may lumaganap na sakit na ikinamatay ng libo-libong mamamayan ng Athens at pati na rin si Pericles, kanilang pinuno.
4. Lahat ng pumalit kay Pericles ay hindi nagtagumpay batid na rin sa kanilang mga maling desisyon.
5. Si Alcibiades ay isa sa mga pumalit kay Pericles na nag-akusa sa mga Athens na lumalabag sa paniniwalang panrelihiyon. Tumakas siya patungong Sparta at lumaban sa kanyang mga kababayan.
6. Sa 404 BCE, sumuko na ang mga Athenians.
7. Bilang ganti, ipinapatay ng mga Spartan ni Alcibiades.
8. Lumala ang suliranin sa kawalan ng hanapbuhay.
9. Pagtaas ng presyo ng bilihin.
10. Kakulangan ng pagkain.
-Hope this helps.
                                                                                      -KookEin
0