Sa unang bahagi ng sanaysay na alegorya ng yungib , paano nakilala ng mga bilanggo ang "katotohanan" ng mga bagay bagay? Magbigay ng mga patunay, Bigyang kahulugan ang naramdaman ng mga bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matititgan ang liwanag ng apoy? Ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito ?

1

Answers

2015-09-22T05:43:11+08:00
Nang may isa sa mga bilanggo ang tumanaw mula sa likod ng liwanag, napansin niya na tila may mali sa kanlang nasisilayan. At ang apoy na nagmumula sa likod ang nagsisilbing tanglaw para sa mga aninong kanilang pinapanood. Nang magtungo na sila upang tumakas, nasilayan nila ang apoy na siyang bumulag sa kanila. Ibig sabihin, ang katotohanan ng mundo ay kanila nang nasilaya ngaunit sa sobrang liwanag nito ay tila hindi nila nakayang matitigan ito. Ito'y inihahalintulad sa kamangngan ng mga bilanggong noon lamaang nilayan ang tunay na katotohanan. 
2 5 2