Answers

2015-09-28T20:57:37+08:00
RIHAWANI: ANG EPIKO NG KAPAMPAGANSa isang kagubatan maraming bundok sa isang lugar ng Marulu, isang liblib na pook,ang mga naninirahan doon ay may pinaniniwalaang isang diyosa o diwata ng mgaputting usa. Ito ang kuwento ng kanilanga mga ninunp na unang nanirahan doon. Ang Diyos raw na ito ay tinatawag na Rihawani.

Kung minsan ay nagpapalit daw ito ng anyo bilang isa ring putting usa. Ang mga naninirahan sa liblib na pook na ito natakot na takot na magawi o maglagalag sa kagubatan pinananahanan ni Rihawani, kahittalam nilang ditto sila maraming makukuhang mga bagay-bagay na maari nilang magamit o mapagkakitaan. Mga prutas, mga hayop-gubat, mga halaman gubat, at ibapa. Sang-ayon sa kanila, may nakasumpong na kay Rihawani. Isa sa mga taong nanirahan din doon. Minsan daw, nang maligaw ito sa pangunguha ng mga kahoy at prutas ay napadako ito sa pook ni Rihawani. Nakita raw at nasumpungan nito ang diyosa.
14 4 14