sabihin kung ano ang panag-uri at simuno dito at sabihin kung karaniwan o di-karaniwang ayos
1.ang polusyon ay nakakasama sa kalusugan
2.ang maraming hangin ay nagdudulot ng sakit
3.itapon ang mga basura sa tamang lugar
4.panatilihing malinis ang ating kapaligiran
5.ang mga lamok ay nagdadala ng sakit na dengue

1

Answers

2014-06-30T18:13:17+08:00
1.simuno:populasyon panag-uri:nakakasama..di-karaniwang ayos
2.simuno:hangin panag-uri;nagdudulot ...di-karaniwang ayos 
3.simuno:basura panag-uri:itapon...karaniwang ayos
4.simuno:ating kapaligiran panag-uri:panatilihing malinis...karaniwang ayos
5.simuno:lamok panag-uri:nagdadala ...di- karaniwang ayos
0