Siya ang kinikilalang pinakamahusay makisama sa kanilang lugar._______, karapat­dapat lamang siya na mahalal bilang susunod na punong barangay. Ano ang angkop na pang­ugnay na dapat gamitin upang mabuo ang pangungusap?
a. tiyak
b. tuloy
c. dahil sa
d. kung gayon

2

Answers

2015-10-02T08:32:43+08:00
2015-10-02T13:46:08+08:00
D. Kung gayon

dahil may rason sa unang pangungusap kung bakit karapatdapat lamang siya na mahalal bilang susunod na punong baranggay,
0