Answers

2015-10-06T20:52:43+08:00
Alternative titles: Amazigh; Imazighen; MaxyesBerber, self-name Amazigh, plural alinman sa mga inapo ng mga pre-Arab mga naninirahan sa North Africa. Ang Berbers manirahan sa nakakalat komunidad sa buong Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Mali, Niger, at Mauritania. Sila ay nagsasalita ng iba't-ibang mga Amazigh mga wika na kabilang sa mga Afro-Asiatic pamilya na may kaugnayan sa Egyptian. Sa turn ng ika-21 siglo, may mga marahil 14 milyon sa Morocco, 9 milyon sa Algeria, at mas maliit na numero sa Tunisia, Libya, Egypt, at Mauritania; sa Sahara ng timog Algeria at ng Libya,
Mali at Niger, ang mga Berber Tuareg number tungkol sa 1 milyon.


Alternative titles: Amazigh; Imazighen; MaxyesBerber, self-name Amazigh, plural Imazighen,  any of the descendants of the pre-Arab inhabitants of North Africa. The Berbers live in scattered communities across Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Mali, Niger, and Mauretania. They speak various Amazigh languages belonging to the Afro-Asiatic family related to Ancient Egyptian. At the turn of the 21st century, there were perhaps 14 million in Morocco, 9 million in Algeria, and much smaller numbers in Tunisia, Libya, Egypt, and Mauretania; in the Sahara of southern Algeria and of Libya, Mali and Niger, the Berber Tuareg number about 1 million. :)

0