Answers

2015-10-16T19:05:19+08:00
1 discrimination
2 bullying
3 walang maayos na tirahan
4 pabayang magulang
5 di pinapayagan maglaro o maglibang
6 hindi pinalaki ng masaya at malusog
7 di binibigyan ng pagkakataon upang linangin 
ang kasanayan at kakayahan
8 di payagan mag aral
9 hindi binibigyan ng free will
10 di paglaki sa magandang kapaligiran

0