Answers

2015-10-12T20:32:59+08:00
1. Gawing malinaw ang paksa at sikaping malinaw din 
ang pagkasulat nito. 
2. Gumagamit lamang ng mga salitan at pangungusap na 
madaling maunawaan. 
3. Sikaping maging maayos ang organisasyon. 
4. Panatilihin ang makatawag pansin na simula, ang 
mayamang bahagi ng katawan at kapana-panabik na 
wakas. 
5. Basahing muli ang isinulat at iwasto kung 
kinakailangan. 
6. Pumili ng angkop na pamagat at isulat sa gitnang 
bahagi ng papel. 

MGA KATANGIAN NG MAHUSAY NA PAGLALAHAD 
1. Kalinawan - Malinaw ang paliwanag at angkop o tama ang 
mga salitang ginagamit. 
2. Katiyakan - Nakafokus lamang sa paksang tinatalakay at 
tiyak ang layunin ng pagpapaliwanaga. Iwasan ang mga 
bagay na di kaugnay sa tinatalakay. 
3. Kaugnayan- magkaugnay ang mga pangungusap o talata. 
4. Diin - binibigyang diin ang mga mahahalagang kaisipang 
nais talakayin. 

MGA BAHAGI NG PAGLALAHAD 
1. SIMULA - nakatatawag-pansin; nakakaakit; 
nakapupukaw;nakagaganyak at nakahahatak ng 
kuryosidad. 
Ilan sa mga halimbawa ng maaring simula: 
a. Pagtatanong 
b. Pagkukwento o Pagsasalaysay 
c. Pagsipi o paghalaw ng isang saknong 
d. Paggamit ng siniping pahayag 
e. Dayalogo o usapan 
f. Makatawag pansing pangungusap 
0