Answers

2015-10-14T20:06:35+08:00
Ang Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) ay isang deklarasyon na pinagtibay ng United Nations General Assembly sa 10 Disyembre 1948 sa Palais de Chaillot , Paris. Ang Pahayag direkta bumangon mula sa karanasan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at kinakatawan ang unang global na pagpapahayag ng mga karapatan na kung saan lahat ng tao ay likas na may karapatan. Ang buong teksto ay na-publish sa pamamagitan ng mga Bansang Nagkakaisa sa website nito.Ang obheto ng paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento, at teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto.
Ang Kagawaran ng Paggawa at Empleyo ng Pilipinas (Ingles: Department of Labor and Employment o DOLE) ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable na gumawa ng mga polisya, magsagawa ng mga program at serbisyo, at maging ugnayan ng pamahalaan sa paggawa at empleyo.1 5 1
2015-10-16T15:26:30+08:00
Dole ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno ng pilipinas na ngalalayong magalaan ng trabaho

udhr ito ay nagsasagawa at nagpapahayag sa daigdig para sa karapatang pantao 

ang obheto ay ang kalipunan ng mga gawain resources instrumento at tichnolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng produkto . 
1 5 1