Answers

The Brainliest Answer!
2015-10-27T08:55:10+08:00
Hello, my name is Kein. / Hello, I'm Kein.
Konnichiwa watashiwa Kein.
Konnichiwa watashi wa sumisu Kein desu.

---Kein09---

1 5 1
Konnichiwa Kein-san.
Boku no namae wa Justin-desu.
Dozu Yoroshiku Onegaishimasu.