Answers

2014-08-25T10:19:22+08:00
Pormal o Maanyo   Ang sanaysay na pormal o baguhan - sanaysay na tinatawag din na impersonal - kung ito'ymaimpormasyon. katulad ng naghahatid ng mahahalagang kaisipan okaalamansa pamamagitanng makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materyales tungo sa ikalilinaw ng pinakapilingpaksang tinatalakay.Maanyo rin ito kung turingan sapagkat ito'y talagang pinag-aaralan. Maingatna pinili angpananalitakaya mabigat basahin.Pampanitikankasi kaya makahulugan, matalinhaga , at matayutay. Mapitagan ang tono dahil bukod sa ikatlong panauhan ang pananaway obhektibo o di kumikiling sa damdamin ng may-akda. Ang tono nito ay seryoso,paintelektuwal, at walang halong pagbibiro. Impormal o Di-pormal  Ang sanaysay na impormal o di-pormal ay mapang-lungkot, nagbibigay-lugod sa pamamagitanng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan, pang araw-araw at personal o isyung maaaringmagpakilala ng personalidad ng manunulat o pakikisangkot niya sa mga mambabasa. Idinidiinnito dito ang mga bagay-bagay ,mga karanasan ,at mga isyung bukod sa kababakasan ngpersonalidad ng may-akda ay maaaring empatihayan o kasangkutan ng mambabasang medya.Ang pananalita ay parang pinaguusapan lamang, parang usapan lamang ng magkakaibigan angmay-akda, ang tagapagsalita at mga mambabasa at ang tagapakinig , kaya magaan at madalingmaintindihan. Palakaibigan ang tono nito kaya pamilyar ang tono dahil ang paunahing gamit ayunang panauhan. Subhektibo ito sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may-akdaang pananaw.
1 5 1